Over CastorConsulting

CastorConsulting helpt organisaties bij het opzetten en in standhouden van managementsystemen.

CastorConsulting heeft zich gespecialiseerd op de managementsystemen:

  • ISO 9001(universeel schema om kwaliteitsmanagement in te richten)
  • VCA(op industrie en bouw gericht schema om veiligheid tussen verschillende bedrijven te organiseren)
  • SC-530(schema waarmee bedrijven gecertificeerd kunnen worden om asbest te mogen verwijderen uit bouwwerken)
  • SC-540(schema waarmee bedrijven gecertificeerd kunnen worden om asbestinventarisaties te mogen uitvoeren)

CastorConsulting richt zich op kleine bedrijven van het MKB en heeft vooral veel ervaring in de asbestbranche